აჭარის ფაუნის რეესტრი
 

კონტაქტი

პროექტზე მომუშავე ჯგუფს დიდ დახმარებას გაუწევს ამ საკითხთან დკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია: შენიშვნა აღმოჩენილი უზუსტობის თაობაზე, დამატებითი ცნობები აჭარის რეგიონში არსებული ამა თუ იმ სახეობის შესახებ, შენიშვნები და მოსაზრებები პროექტთან დაკავშირებით.

დაგვიკავშირდით ან გამოგზავნეთ თქვენი შეტყობინება (nino_beltadze@iliauni.edu.ge). წინასწარ მადლობას გიხდით თანამშომლობისათვის.