აჭარის ფაუნის რეესტრი
 

შემსრულებლები

პროექტზე მუშაობდნენ:

ა. ბუხნიკაშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი

577 75 44 57, campester@campester.ge

 

ერ. ყვავაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი

eristo.kvavadze@iliauni.edu.ge

 

ი. ელიავა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემირიტუსი პროფესორი, საქართველოს მეცნ. აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი

 

ი. ნატრაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი

 

ა. კანდაუროვი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი

a.s.kandaurov@gmail.com

 

ნ. ბელთაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამგე

598 25 32 01, nino_beltadze@iliauni.edu.ge

 

ხ. ბეგელაური

 

გ. ჩალაძე (ვებ უზრუნველყოფა)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი

giorgi.chaladze@gmail.com

 

 

 რეესტრის შედგენაში მონაწილეობდნენ:

ა. ბუხნიკაშვილი - ძუძუმწოვრები, ქვეწარმავლები, ამფიბიები, თევზები, მრგვალპირიანები,  პრიმიტიული ქორდიანები, სწორფრთიანები, ხეშეშფრთიანები (ბზუალა ხოჭოების, წყლის ხოჭოებისა და ფირფიტულვაშიანების გარდა), სიფრიფანაფრთიანები (ჭიანჭველების გარდა);

ი. ელიავა, ქ. ნიკოლაიშვილი - ბრტყელი და მრგვალი ჭიები, ბეწვურები  და თავეკლიანი ჭიები;

ერ. ყვავაძე - რგოლოვანი ჭიები, მრავალფეხები, ნემსიყლაპიები, ბუშტფეხიანები, ცრუმორიელები, მორიელები;

ი. ნატრაძე - ტარაკნები, ჩოქელები, რუისელები, მეგაზაფხულეები, ტილები და ბუმბულჭამიები, ხელფრთიანები;

ნ. ბელთაძე - ღრუბელები, ნაწლავღრუიანები, ლოფოფორები, ქტენოგნატები, ციბრუტელები, მოლუსკები, კანეკლიანები, მთიბავები, ტკიპები (ჯავშნიანი და აბლაბუდიანი ტკიპების გარდა),  სოლფუგები, მედღეურები, ყურბელები, ტერმიტები, თივაჭამიები, ჩრჩილები, ნახევრადხეშეშფრთიანები (ბუგრების გარდა), ორფრთიანები;

ხ. ბეგელაური - კიბოსნაირები, ხეშეშფრთიანები (ფირფიტულვაშიანი ხოჭოები), რწყილები;

ა. აბულაძე - ფრინველები;

ე. დიდმანიძე - ქერცლფრთიანები (ჩრჩილების გარდა);

ვ. ფხაკაძე - ობობები;

გ. ჩალაძე - ხეშეშფრთიანები (ბზუალა ხოჭოები, წყლის ხოჭოები);

შ. ბარჯაძე - კუდფეხიანები, ნახევრადხეშეშფრთიანები (ბუგრები);

თ. არაბული - აბლაბუდიანი ტკიპები;

მ. მურვანიძე - ჯავშნიანი ტკიპები;

ნ. გრატიაშვილი - სიფრიფანაფრთიანები (ჭიანჭველები)

 

პროექტში მონაწილე ჯგუფი მადლობას უხდის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლებს დახმარებისა და თანადგომისთვის; საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცინერო ფონდსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერისთვის; ბატონებს: ზ. მანველიძეს, რ. დუმბაძესა და ე. ველიაძეს, აჭარის ზოგიერთი ტოპონიმის დადგენაში გაწეული დახმარებისთვის.