აჭარის ფაუნის რეესტრი
 
ტიპი: Acanthocephala Koelreuther, 1771 = თავეკლიანი ჭიები
ტიპი: Annelida Lamarck, 1809 = რგოლიანი ჭიები
ტიპი: Arthropoda Latreille, 1829 = ფეხსახსრიანები
ტიპი: Chaetognatha Leuckart, 1854
ტიპი: Chordata (Bateson, 1885) = ქორდიანები
ტიპი: Cnidaria Hatschek, 1888 = ნაწლავღრუიანები
ტიპი: Ctenophora Eschscholtz, 1829
ტიპი: Echinodermata Klein, 1734 = კანეკლიანები
ტიპი: Lophophorata Emig, 1978
ტიპი: Mollusca Linnaeus, 1758 = მოლუსკები
ტიპი: Nematoda Diesing, 1861= მრგვალი ჭიები
ტიპი: Nematomorpha Vejdovsky, 1886 = ბეწვურები
ტიპი: Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 = ბრტყელი ჭიები
კლასი: Cestoda Rudolphi, 1808 = ლენტურა ჭიები
კლასი: Monogenea Bychowsky, 1937
კლასი: Trematoda Rudolphi, 1808 = ტრემატოდები
კლასი: Turbellaria Ehrenberg, 1831 = წამწამიანი ჭიები
რიგი: Polycladida Lang, 1884
ოჯახი: Leptoplanidae Stimpson, 1857
ოჯახი: Stylochidae Stimpson, 1857
რიგი: Tricladida Lang, 1884
ტიპი: Porifera Grant, 1836 = ღრუბელები
ტიპი: Rotifera Cuvier, 1817 = ციბრუტელა ჭიები