აჭარის ფაუნის რეესტრი
 
ქედას მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ტიპი: Acanthocephala Koelreuther, 1771 = თავეკლიანი ჭიები
ტიპი: Annelida Lamarck, 1809 = რგოლიანი ჭიები
ტიპი: Arthropoda Latreille, 1829 = ფეხსახსრიანები
ტიპი: Chaetognatha Leuckart, 1854
ტიპი: Chordata (Bateson, 1885) = ქორდიანები
ტიპი: Cnidaria Hatschek, 1888 = ნაწლავღრუიანები
ტიპი: Ctenophora Eschscholtz, 1829
ტიპი: Echinodermata Klein, 1734 = კანეკლიანები
ტიპი: Lophophorata Emig, 1978
ტიპი: Mollusca Linnaeus, 1758 = მოლუსკები
ტიპი: Nematoda Diesing, 1861= მრგვალი ჭიები
ტიპი: Nematomorpha Vejdovsky, 1886 = ბეწვურები
ტიპი: Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 = ბრტყელი ჭიები
ტიპი: Porifera Grant, 1836 = ღრუბელები
ტიპი: Rotifera Cuvier, 1817 = ციბრუტელა ჭიები
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი